Covid-19 Contact Registration
-Registreer uw bezoek in lijn met de Belgische regels omtrent contact tracing.
-Please register your visit, in line with contact tracing regulations in Belgium.
-Veuillez enregistrer votre visite, conformément à la réglementation en matière de traçage des contacts en Belgique.
  • Facebook App Icon
  • Trip Advisor App Icon

Akkerhage 2, 9000 Gent, Belgium

Tel +32 (0)9 220 12 82