Covid-19 Contact Registration
Registreer uw bezoek in lijn met de Belgische regels omtrent contact tracing.
Please register your visit, in line with contact tracing regulations in Belgium.
Veuillez enregistrer votre visite, conformément à la réglementation en matière de traçage des contacts en Belgique.
  • Facebook App Icon
  • Trip Advisor App Icon

Akkerhage 2, 9000 Gent, Belgium

Tel +32 (0)9 220 12 82